®FENIT voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen hanteert en volgt CMSeasy de Algemene Voorwaarden Informatietechnologie, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Deze voorwaarden, beter bekend als de ®FENIT voorwaarden, zijn hier te lezen (pdf). Op verzoek ontvangt u een exemplaar via de e-mail.

Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

CMSeasy behoudt zich het recht voor de Agemene Voorwaarden aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina publiceren.