Algemeen

CMSeasy verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door CMSeasy en derden zijn aangeleverd. CMSeasy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CMSeasy.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CMSeasy.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. CMSeasy doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Drupal en Backdrop zijn opensource CRM systemen en valllen onder GPL ("GNU General Public License").

CiviCRM is opensource en valt onder de GNU ("Affero General Public License - AGPL of AGPL3").

Het eigenaarschap van unieke code voor de vormgeving en aanpassingen die voor een specifieke website zijn gemaakt worden na facturering en betaling, inclusief GPL Licence, automatisch overgedragen aan de opdrachtgever.

De inhoud van de database, waaronder het CMS werkt, wordt na facturering en betaling eigendom van de opdrachtgever.

Alle op deze website aanwezige logo's, foto's en producten zijn handelsmerken van hun oorspronkelijke eigenaar. Attachments, zoals foto’s en plaatjes, zijn het eigendom van de rechtmatige eigenaar. Een deel van de foto's is geleverd door 123RF Stock Photos. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CMSeasy en haar licentiegevers.

Wijzigen van de disclaimer

CMSeasy behoudt zich het recht voor de disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.